U bent hier: Home

OPTIMUS

Hoe industriële robots optimaal inzetten in de Vlaamse industrie ?

De talrijke KMOs in Vlaanderen worden vaak gezien als een cruciale factor voor de concurrentiekracht van de Vlaamse economie. Veel van deze ondernemingen lopen in de zogenoemde 'automatiserings-val': ofwel kiezen ze voor gekende (en vaak ongeschikte) automatiseringsoplossingen, ofwel verliezen ze een goede concurrentiepositie. De technologie transfer naar deze KMOs verloopt niet optimaal daar het beeld dat men heeft van industriële robots in hoge mate is gebaseerd op het heersende 'dogma' dat ze enkel bruikbaar zijn voor massa productie, bestaande uit complexe productieprocessen zoals in de auto-assemblage, maar ook omdat (mogelijke) eindgebruikers van industriële robots vaak met heel wat vragen zitten (de keuze van robots, het type softwarepakket, het te doorlopen ontwikkelingstraject, de totale kost tijdens de levenscyclus en de potentiële efficiëntiewinsten) verloopt.
Niet tegenstaande het feit dat de robot hardware en software technologie klaar is om toegepast te worden binnen KMO's, hebben zowel leveranciers als eindgebruikers van industriële robot binnen verschillende sectoren dus nog heel wat vragen inzake de keuze van robots, het type softwarepakket, het te doorlopen ontwikkelingstraject, de totale kost tijdens de levenscyclus en de potentiële efficiëntiewinsten. Deze duidelijke vraag naar technologie transfer vanuit diverse sectoren binnen de Vlaamse industrie motiveert de keuze voor dit project.

Dit project richt zich in de eerste plaats tot de brede groep van industriële robot eindgebruikers die hun bestaande arsenaal van industriële robots optimaal willen inzetten en naar toekomstige robot gebruikers die willen inschatten welke potentiële voordelen de aankoop van een industriële robot heeft (via LCC). Om deze eindgebruikers te bereiken wordt intensief samengewerkt met de leveranciers in de belangrijkste distributiekanalen, namelijk de systeem integratoren en de robot fabrikanten.